Gizlilik, Güvenlik, İptal ve İade Politikası


Gizlilik Politikası

Bu web sitesi ("SİTE") Simlarda Country Club Ayvalık ve ilgili hizmetleri hakkında bilgiler sağlar.

Bu siteye erişilmesi, sitenin izlenmesi, aktarılması, önbelleğe alınması veya herhangi bir kısmının depolanması ile oluşabilecek kişisel ya da kurumsal zararlardan Simlarda Country Club Ayvalık ve çalışanları ile taşeronları sorumlu tutulamaz.

Site içeriği yalnızca kişisel kullanım içindir. Sitenin ticari kullanımı, Simlarda Country Club Ayvalık'ın önceden verdiği yazılı izin olmadıkça, kesinlikle yasaktır.

Ek olarak bu siteyi kullanarak, 'gerçek ya da hayali' Simlarda Country Club Ayvalık çalışanı, acentesi, temsilcisi ya da siteyle ilgili hizmet sağlayan üçüncü taraflar gibi hareket edemeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

TANIMLAR

İşbu Politikada kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

1.ŞİRKET:

Sitenin resmi sahibi: Berk Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi
Adresi: 150 Evler Mah. Çanakkale Asfaltı Küme Evleri, Simlarda Country Club No:27 10400 Ayvalık, Balıkesir

2.SİTE:

www.simlarda.com domain adına sahip internet sitesi.

3.ZİYARETÇİ:

Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, ya da kişisel verilerini sitede bulunan formlar aracılığıyla ve kendi rızasıyla site sahibi şirket ile paylaşan şahıs veya şahıslar. Politika içinde bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

4.MÜŞTERİ:

Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi ve kurum verilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlar. Politika içinde bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

 

MADDELER

1.Gizlilik:

Siteye girilen verilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre ŞİRKET ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak kullanıcı ve banka ve benzeri kart kuruluşları arasında gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler ŞİRKET tarafından görülmez ve kaydedilmez)

Kullanıcıların SİTE’ye üyelik, hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. ŞİRKET, SİTE aracılığıyla elde ettiği kişisel verilerin, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 7/4/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Kullanıcılara ait veriler ancak yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

Kullanıcıların üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler SİTE’ye üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin ŞİRKET ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları amacıyla sınırlı olmak üzere ve bu amaçların yerine getirilmesi için gereken süre ile sınırlı olmak üzere ŞİRKET tarafından kayda alınabilir. ŞİRKET, Kullanıcılardan edinilen kişisel verileri; işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ile, Web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işlemleri, sipariş işleme, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, kredi kartı işlemleri, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri, sigorta şirketleri ile paylaşabilir veya bunlara ifşa edebilir, yurt dışına aktarabilir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi, aktarılan verileri işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanmayacaktır.

Bu SİTE, Kullanıcıları içeriği ŞİRKET tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bu SİTE’de diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; SİTE’den reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları (özellikle bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel verilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden), keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan ŞİRKET sorumlu değildir. Dış web sitelerine yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin üçüncü şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle ŞİRKET’in sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra ŞİRKET’in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul etmektesiniz. SİTE kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan ŞİRKET sorumlu değildir. Benzer biçimde başka web sitelerinden ŞİRKET’in izni olsun ya da olmasın SİTE’ye link verildiğinde de bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİTE’de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları ŞİRKET’e aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları ŞİRKET’de saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden ŞİRKET’in iznini almadıkça, SİTE’nin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz, başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda SİTE’de belirtilen iletişim yolları ile ŞİRKET’e danışabilirsiniz.

2.Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler:

SİTE ziyaret edildiğinde, SİTE’ye hangi IP’den giriş yaptığınız, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı ŞİRKET’in sitesini düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

3.Kişisel Veriler:

Bir Kullanıcı, SİTE üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda, kişisel verileri (isim, fatura ve teslimat adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve/veya sosyal medya/mesajlaşma hesabı kimliği gibi) ŞİRKET tarafından kullanıcının hizmet, bilgi veya başvuru talebinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak form alanlarında doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla, Kullanıcıdan talep edilebilir ve kaydedilebilir. Ayrıca Kullanıcının kişisel verilerini (isim, fatura ve teslimat adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve/veya sosyal medya/mesajlaşma hesabı kimliği gibi) SİTE üzerinden vereceği açık rıza ile ŞİRKET ile paylaşması halinde kişisel veriler ŞİRKET tarafından her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, ŞİRKET tarafından kaydedilebilir. ŞİRKET ve ŞİRKET adına çağrı merkezimiz tarafından ya da SİTE ile sosyal medya sayfalarımız, konaklama formu ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı, sözlü ve elektronik kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verileriniz; kaydedilebilir, depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, muhafaza edilebilir ve sair suretler ile işlenebilir. ŞİRKET, Kullanıcılardan edinilen kişisel verileri; işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ile, Web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işlemleri, sipariş işleme, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, kredi kartı işlemleri, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri, sigorta şirketleri ile paylaşabilir veya bunlara ifşa edebilir, yurt dışına aktarabilir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi, aktarılan verileri işbu bildirimde belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak, sadece Berk Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi’nin veri işleme amaçları doğrultusunda kullanacaktır.

Kullanıcının SİTE üzerinden açık rıza vermesi halinde her türlü ürün ve hizmete ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, kartlandırma ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için SMS, push notification, müşteri araması ve e-posta gönderimi için izin vermiş sayılır.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, Şirket olarak meşru menfaatlerimizi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleri kapsamında işlenecektir.

ŞİRKET kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetleri sunmak.

Sorularınıza yanıt vermek.

Haber bültenleri gibi ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz pazarlama iletişimlerini, iletişim tercihlerinize göre size göndermek.

Size özel ürünler, pazarlama mesajları, teklifler ve içerikler sunmak.

ŞİRKET tarafından verilen konaklama hizmetini gereği gibi yerine getirmek (Örneğin odanın konumu ve tipi, beslenme, yatak ve yastık seçimi, bebek ve çocuk bakım hizmetleri/aktiviteleri, çocuk kulübü vb. hizmetlerin sağlanması amacıyla kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi.).

Anketler, çekilişler, yarışmalar ve benzer promosyonlara katılmanıza olanak sağlamak (bu etkinliklerden bazılarında, kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve ifşa ettiğimize ilişkin daha fazla bilgi içeren ek kurallar uygulanabilir, bu nedenle söz konusu kuralları dikkatle okumanızı öneririz).

Alışverişinizi tamamlamak, örneğin ödemenizi yapmak, siparişinizin size teslim edilmesini sağlamak, alışverişinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size ilgili müşteri hizmetini sunmak.

Veri analizi, denetimler, suç/dolandırıcılık izleme ve önleme, güvenlik, yeni ürünler geliştirme, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme, iş faaliyetlerimizi yerine getirme ve genişletme gibi iş amaçlarımız.

Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

Bu bildirimin amacıyla tutarlı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

Kişisel verilerinizin işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla kullanılması ve ifşası konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgilerinize ve iletişim tercihlerinize erişebilir, bunları güncelleyebilir, ŞİRKET’e sağladığınız kişisel verilere erişmek, bunları güncellemek, silmek, yok etmek, düzeltmek veya aşağıda ifade edilen diğer haklarınız konusundaki taleplerinizi; [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede ve yürürlükteki mevzuat uyarınca talebinizi (taleplerinizi) yerine getireceğiz.

Daha uzun bir saklama süresi yasalarca gerekmedikçe ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizi işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklarız. Kişisel verileriniz azami yirmi yıl boyunca saklanacaktır.

Kullanıcı, Kanun çerçevesinde, ŞİRKET’e başvurarak; (a) kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) yukarıdaki e ve f’de belirtilen talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

4.Çerezler (Cookies):

Zaman içerisinde, ŞİRKET veya ortakları bilgisayarınıza “çerez” gönderebilir. Çerezler, web sunucusu tarafından İnternet tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bilgisayarınızın hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Çerezler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış çerez dosyalarından veri sağlayamaz. Çerezler sisteminize zarar vermez. Çerezler SİTE de nerelerin ziyaret edildiğini ya da hangi sayfaların tarafınızdan düzenlenip düzenlenmediğini görmek için kullanılır. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir çerez gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan ŞİRKET sorumlu değildir.

5.Veri Güvenliği:

Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen ŞİRKET, kişisel verilerin ŞİRKET sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve ŞİRKET’in online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

6.Bağlantılı Siteler:

Bu site, kullanıcılarını içeriği ŞİRKET tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu politikada belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel verilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların ŞİRKET sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte ve tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle ŞİRKET sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra Kullanıcı ŞİRKET’in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan ŞİRKET sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden ŞİRKET’in izni olsun ya da olmasın ŞİRKET sitesine link verildiğinde de bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.Sitede Verilen Bilgiler:

ŞİRKET, SİTE içeriğinde, tasarımında, erişiminde haber vermeksizin değişiklik ve/veya kısıtlama yapma hakkını saklı tutar. ŞİRKET, herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla SİTE erişimi kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

ŞİRKET, SİTE içeriğini güncel ve doğru tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmektedir ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu bilgilerin doğruluğuna, tam olmasına ve güncel olmasına ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı Kullanıcı inisiyatifindedir ve yasal bağlayıcılığı yoktur.

8.Politika Değişiklikleri:

Bu Politika değişikliğe tabidir ve ŞİRKET tarafından herhangi bir duyuruda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Kullanım koşullarında yapılan değişiklik / değişiklikler SİTE’ye konulmalarından itibaren geçerlilik kazanacaktır. Kullanım koşullarının güncel halinin kontrolü Kullanıcının yükümlülüğündedir.

 

Güvenlik Politikası

Sitemizde kredi kartı işlemi için her aşama güvenlik altına alınmıştır.

Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi
simlarda.com kredi kartınızla yapacağınız tüm alışverişleriniz Cloudflare Inc ECC CA-3 sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Sitemizde oluşturduğunuz siparişlerin son derece güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine ve gizliliğine büyük önem veriyoruz. Kart bilgileriniz 128 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.

SSL (Secure Soket Layer) bağlantısının aktif durumda olduğunu, sipariş işlemleri sırasında kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfamıza geçtiğiniz anda, tarayıcınızın adres çubuğunun hemen yanında görüntülenecek olan kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

Standart güvenlik duvarları
Standart güvenlik duvarları tarafından korunan simlarda.com sunucuları bilgilerinizi güvenli tutmak ve diğer internet kullanıcılarından korumak amaçlı tasarlanmıştır. SSL Sertifikası ve standart güvenlik duvarları, birlikte çalışarak şahsi bilgilerinizi koruma altına alır ve güvenliğinizi sağlar.

Site İçi Veri Güvenliği
Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

simlarda.com şahsi bilgilerinizin üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmasına izin vermez. Verdiğiniz şahsi bilgileriniz kiralanmaz, satılmaz ya da herhangi bir şahıs ya da kurumla hiçbir şekilde paylaşılmaz.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde simlarda.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin simlarda.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

3D Secure Nedir?
İnternet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Visa ve MasterCard'ın geliştirdiği bu "güvenli sanal alışveriş" çözümleri ile hem kart sahipleri hem de üye işyerleri sahtekarlıklara karşı güvence altına alınmıştır. Verified by Visa ve MasterCard SecureCode logoları bulunan sanal işyerlerinden yapılan online alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır.

3D Secure Neden Güvenlidir?
3D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Yetkisiz kişilerin kartlarını internet ortamında kullanması engellenmektedir.

3D Secure Nasıl İşler?
Kart sahibi, kartını internet bankacılığı kanalıyla bankasına kaydettirir. Kartına bağlı bir şifre ve bir güvenlik soru-cevabı tanımlar. Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal işyerinde alışverişini yapar ve ödeme bölümüne geçer. Kart sahibinin karşısına, bankası tarafından, işlem şifresini ve kişisel güvenlik mesajını soran bir pop-up ekran açılır. Kart sahibi şifresini girerek işleme devam eder. Şifre, banka tarafından doğrulanınca işlem tamamlanır.

 

İptal İade Politikası

İade edilebilir rezervasyonlarda giriş tarihinin 7 gün (1 hafta) öncesine kadar ücretsiz iptal edilebilir. Giriş tarihine 7 günden az süre kalan iptallerde 1 gecelik ücret kesilir. İade edilmez (non refundable) rezervasyonlarda ise rezervasyon bedelinin vergiler dahil tamamı rezervasyon anında tahsil edilir ve iade edilmez. “Ön Ödeme” ile yapılan rezervasyonların iptal taleplerinde yapılan ön ödeme bedeli iade edilmez. Müşterinin kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile yazılı ibrazı halinde, iptal/devir maddeleri istisnadır.

Her halükârda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez.

Misafir, bildirimsiz şekilde tesise giriş yapmaz ise (Noshow) bedelin tamamından sorumludur.

Misafirin, Simlarda Country Club'ta konaklamasına bir engel çıkar ise, otel yetkilileri misafiri aynı bölgede daha iyi veya eş değerde bir tesise aktarabilir.

Misafir, otelde konakladığı süre içerisinde keyfi değişiklik yapmak istediği taktirde hiçbir şekilde ödeme iadesi yapılmaz.